Teraz sa
prihláste!

Práca v spoločnosti Miba

Čo nás ako zamestnávateľa robí jedinečnými? Priestor príležitostí. Kto nastúpi k spoločnosti Miba, má osobnú zodpovednosť a podporu, môže na vlastnú zodpovednosť využívať svoje priestory, a tak spoluutvárať spoločnosť Miba. V prostredí automobilového priemyslu povzbudzujeme našich zamestnancov, aby podnikateľsky mysleli a konali, aby prinášali nápady, a tak sa podieľali na pokroku spoločnosti Miba.

 
Anna Stöhr,
Human Capital Operations Manager
Günter Hehenfelder,
General Manager Coating Group
Podnikateľské konanie s odvahou riskovať
Viac
Torsten Endres, Manažér závodu Miba Frictec GmbH v Roithame
Pracovať, kde iní dovolenkujú
Viac
Rakesh Khandelwal, Managing Director
Z Bombaja do Vorchdorfu
Viac
Regina Pinaucic, Business Unit Leader
Naučiť sa, čo vedia najlepší.
Viac
Marek Barina,
manažér a účastník Miba Leadership Academy
Podnikateľské konanie sa dá naučiť
Viac
Vladimír Tomann, Slovenská technická univerzita und Anna Michalíková, Technická univerzita vo Zvolene
S podnikateľským konaním a nadšením k úspechu
Viac
Miba Forum
Miba Forum
Almost 90 years after Miba was founded in Laakirchen, the Miba Forum – a modern head-office building – is being built at the home site. The new building will be a customer, technology and learning center where new models of working and collaborating can be practiced. It will be a location for meeting others and engaging in dialog with them, a location where Miba’s tradition and identity will be just as tangible as its innovative spirit and orientation to the future.
Viac