Miba Sinter Slovakia
Miba Sinter Slovakia

Miba Sinter Slovakia

Miba Sinter Slovakia je spoločnosť sídliaca v Dolnom Kubíne v srdci regiónu dolná Orava.


 

Miba Sinter Slovakia je spoločnosť sídliaca v Dolnom Kubíne v srdci regiónu dolná Orava. Dolnokubínsky závod je súčasťou rakúskeho koncernu Miba, ktorý je strategickým dodávateľom pre medzinárodný motorový a automobilový priemysel.

 

Spoločnosť vznikla 1. marca 1991. Od svojho vzniku dodáva svojim zákazníkom – svetovej špičke výrobcov automobilov – aplikácie vyznačujúce sa vysokou technickou presnosťou a kvalitou. Pri výrobe používa najmodernejšie technológie z oblasti práškovej metalurgie. V priebehu dvadsaťpäťročného pôsobenia na dolnej Orave sa Miba Sinter Slovakia s viac ako 850 zamestnancami stala jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov v tomto regióne. Preto venuje veľkú pozornosť nielen pracovným podmienkam svojich zamestnancov, ale zaujíma sa aj o kvalitu vzdelania a života občanov regiónu.

 

V rámci Podporného a vzdelávacieho programu pre žiakov strojárskych odborov Miba Sinter Slovakia od roku 2008 úzko spolupracuje so Strednou odbornou školou polytechnickou v Dolnom Kubíne-Kňažej. Touto spoluprácou vytvorila podmienky pre zavedenie systému duálneho vzdelávania. V tomto systéme sa ďalej skvalitnila výučba žiakov. Vzdelávanie je súčasťou povinného praktického výcviku priamo v dolnokubínskom závode s cieľom pripraviť si zamestnancov na kľúčové výrobné pozície. Okrem plateného odborného výcviku spoločnosť finančne podporuje žiakov prostredníctvom štipendií, ktoré im majú pomôcť uhrádzať časť nákladov spojených so štúdiom. Žiaci sa na druhej strane zaväzujú po ukončení štúdia nastúpiť do zamestnania v spoločnosti a zotrvať v zamestnaní 24 mesiacov. Miba Sinter Slovakia ponúka možnosť brigády počas letných prázdnin, praktický výcvik v rakúskom závode, stravovanie na pracovisku, pracovné oblečenie a ochranné pomôcky a pod. Spoločnosť má záujem aj naďalej rozvíjať tento systém vzdelávania a vytvárať tak možnosti odborného rastu a zamestnávania mladých ľudí v regióne.