Katrin Zorn
Head of R&D, Miba Coating Group


Ako si sa dostala k spoločnosti Miba?
Technickú odbornú prípravu som začínala pred vyše 20 rokmi na Vyššej chemickej technickej škole vo Welse. Po ukončení štúdia chémie som pracovala ako odborná asistentka na Technickej univerzite vo Viedni. Pred šiestimi rokmi som úmyselne skončila kariéru na univerzite a rozhodla som sa nastúpiť do súkromného sektora – bolo to rozhodnutie, ktoré som dodnes neoľutovala. Kariéru v spoločnosti Miba som začala ako vývojová inžinierka. Dnes zodpovedám za výskum a vývoj celej divízie Miba Coating.

Ako vyzerá tvoj priestor v spoločnosti Miba?
Miba mi ponúka zaujímavé a rozsiahle oblasti úloh, pri ktorých očakáva zodpovedne zvolený spôsob riešenia. Môžem sa pritom oprieť o svoju značnú interdisciplinárnu kompetenciu, ktorú som získala vo výskume a vývoji, ale aj mimo nich. Okrem osobného a odborného zdokonaľovania v posledných šiestich rokoch (ktoré malo cielenú podporu) sa mi podarilo získať aj medzinárodné skúsenosti, medzi inými v Anglicku a Číne.

Kedy cítiš túžbu po úspechu?
V spoločnosti Miba sa vývoj výrobkov prežíva v úzkej kooperácii so zákazníkom a v rozsiahlej spolupráci s univerzitnými partnermi výskumu. Pritom je možné teóriu uskutočňovať v praxi. Túžbu po úspechu pociťujem, keď sa úspešne dokončuje projekt, pri ktorom dokázal sám seba prekonať človek ako osoba, ale aj celý tím!

Čo si ceníš na spoločnosti Miba?
V spoločnosti Miba ako v rodinnom podniku sa prijímajú udržateľné rozhodnutia. Súčasne sa podporujú zmeny, ktoré sa považujú za šancu a nevyhnutnosť. Človek tak ako zamestnanec môže niečo dokázať!

Mojím svetom hýbu…
... moja rodina a moji priatelia.