Miba sa spolieha na talentovaných zamestnancov, ktorí ocenia samostatnú prácu, dôsledne sledujú ciele a radi uplatňujú vlastné nápady. V našich hornorakúskych závodoch v Laakirchene, vo Vorchdorfe a v Roithame ponúkame žiakom a študentom, ktorí o to prejavia záujem, možnosť nadobudnúť cez prázdniny prvé odborné skúsenosti. Podávanie prihlášok na leto sa začína vždy už v jeseni predchádzajúceho roka.

Na našom portáli kariéry môžete nájsť informácie o aktuálnych možnostiach.