Miba ponúka študentom technických a ekonomických smerov možnosť absolvovať stáže: stážisti môžu v spoločnosti Miba nadobudnúť prvú odbornú prax a nové poznatky vo výskume a vývoji, výrobe a na obchodnom úseku v prostredí automobilového priemyslu, a tak rozšíriť svoje odborné vedomosti.

Dĺžku stáže je možné stanoviť individuálne. Umožňujeme kratšie stáže v trvaní od jedného do troch mesiacov, ale aj stáže na plný alebo čiastočný úväzok. Na našom portáli kariéry môžete nájsť informácie o aktuálnych možnostiach.