Aplikujte okamžite nové poznatky.

Miba prikladá veľkú dôležitosť praktickej skúsenosti a vzdelávaniu sa priamo pri práci. Naši zamestnanci sú podporovaní a vzdelávaní skúsenými kolegami priamo na pracovisku. Skúsení kolegovia im vysvetľujú procesy a poskytujú dôležité dodatočné informácie.

Nové vedomosti tak môžu byť okamžite implementované a aplikované v každodennom živote. V priebehu mentoringu a koučingu sú skúsení kolegovia permanentnými kontaktnými osobami, zároveň spolupracujeme s externým koučmi pre zabezpečenie nadhľadu.