Začnite vzrušujúcu budúcnosť.

Vzdelávanie v rámci programu pre učňov je začiatkom vzrušujúcej budúcnosti a môže byť začiatkom sľubnej kariéry. Miba podporuje technické talenty a vychováva vysokokvalifikovaných technikov.

Učňov vzdelávame v Rakúsku i na Slovensku. V Hornom Rakúsku ponúkame odborné vzdelávanie pre učňov z ktorých sa stanú odborníci v oblasti strojárskej oblasti.

Ďalšie informácie o vzdelávacom programe pre učňov môžete nájsť tu.