Dôležité témy trénované priamo v závode.

Vďaka interným školeniam sa zaoberáme dôležitými a aktuálnymi témami a integrujeme ich priamo na pracovisku. V rámci interných vzdelávacích programov sa naši zamestnanci môžu napríklad zúčastňovať na technických školeniach alebo jazykových kurzoch, či už v učebniach alebo v rámci e-learningu. 

Naša vlastná vzdelávacia platforma "MyHCLearning" poskytuje transparentnosť a podporuje manažérov a ich zamestnancov pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho a rozvojového programu.