Apply
now!

Ďalšia odborná príprava na Miba Academy

Osobný rozvoj zamestnancov má v spoločnosti Miba dôležité miesto. Od učňa po člena predstavenstva všetci zamestnanci môžu odborne aj osobne profitovať z ponúkaných možností a rozmanitej ponuky rozvoja. Tá siaha od medzinárodných a celoštátnych programov pre riadiacich pracovníkov a manažérov až po individuálnu odbornú prípravu prispôsobenú potrebám. Celoživotné vzdelávanie má v spoločnosti Miba tradíciu.

Riadiaca práca sa berie vážne. Manažéri majú u nás osobitnú zodpovednosť. Sú vzorom a zodpovedajú za to, že naši zamestnanci majú možnosti neustále sa zdokonaľovať. Špeciálne nástroje im pritom pomáhajú v profesionálnom riadení a transparentnom správaní.

Miba
Management
Academy (MMA)

more
TEXT

Miba Leadership
Academy (MLA)

more

Doplnkové programy vzdelávania

more
TEXT

Global Graduate Program

Global Graduate Program
more

Na stiahnutie