Teraz sa
prihláste!

Práca v spoločnosti Miba

Čo nás ako zamestnávateľa robí jedinečnými? Priestor príležitostí. Kto nastúpi k spoločnosti Miba, má osobnú zodpovednosť a podporu, môže na vlastnú zodpovednosť využívať svoje priestory, a tak spoluutvárať spoločnosť Miba. V prostredí automobilového priemyslu povzbudzujeme našich zamestnancov, aby podnikateľsky mysleli a konali, aby prinášali nápady, a tak sa podieľali na pokroku spoločnosti Miba.

 
Rakesh Khandelwal, Managing Director
Z Bombaja do Vorchdorfu
Viac
Torsten Endres, Vedúci prevádzky batériových komponentov, tím Miba eMobility
Pracovať, kde iní dovolenkujú
Viac
Marek Barina,
manažér a účastník Miba Leadership Academy
Podnikateľské konanie sa dá naučiť
Viac
Vladimír Toman, Slovenská technická univerzita und Anna Michalíková, Technická univerzita vo Zvolene
S podnikateľským konaním a nadšením k úspechu
Viac
Regina Pinaucic, Business Unit Leader
Naučiť sa, čo vedia najlepší.
Viac
Miba Forum
Miba Forum
The Forum is a location for meetings and dialogue, where Miba’s employees can better develop their creative potential. Creating a customer, technology and learning center – that is the idea behind the construction of the Miba Forum in Laakirchen.
Viac
XING LinkedIn Instagram
Hide
Show
XING LinkedIn Instagram