Headerbild

Od svojho nástupu k spoločnosti Miba v máji 2011 som plnil veľmi rozmanité úlohy v oblasti inžinierskej činnosti, predaja, rozvoja podniku a riadenia závodu. Začínal som v divízii Miba Sinter Holding v hornorakúskom Vorchdorfe, kde som vyše troch rokov pracoval ako Junior Product Engineer v tíme BRIC. Neskôr som postúpil do funkcie Sales Engineer pre ázijsko-tichomorskú oblasť, Francúzsko a Taliansko.

V roku 2014 mi vedenie spoločnosti Miba navrhlo, aby som zabezpečil zriadenie a prevzal zodpovednosť za vedenie strediska inžinierskej činnosti v Indii. Stredisko sme úspešne uviedli do prevádzky v júni 2014. V súčasnosti má Miba Engineering Center v indickom Pune tím 16 zamestnancov, ktorí poskytujú globálne celému podniku Miba služby v oblasti dizajnu, inžinierskej činnosti a informačných technológií.

Dostal som tiež príležitosť zúčastniť sa na Miba Leadership Academy, vynikajúcom programe rozvoja zamestnancov, ktorý Miba ponúka vybraným zamestnancom s cieľom formovať budúcich vedúcich pracovníkov. Môj kariérny postup v spoločnosti Miba je celkom dobrodružný a bohatý na príjemné spomienky. Miba je miestom, kde som sa zoznámil, mohol spolupracovať a sláviť s mnohými členmi mibáckej rodiny po celom svete.