S podnikateľským konaním
a nadšením k úspechu

Vladimír Toman
Slovenská technická univerzita v Bratislave, strojnícka fakulta, odbor stroje a zariadenia pre strojársku výrobu, v spoločnosti Miba od 1991

Anna Michalíková
Technická univerzita vo Zvolene, drevárska fakulta, odbor podnikový manažment, v spoločnosti Miba od 2004

Miba Sinter Slovakia je jedným z najvýznamnejších priemyselných zamestnávateľov oravského regiónu. Od roku 1991 podnik zásobuje zákazníkov z európskeho automobilového priemyslu spekanými súčiastkami s vysokou presnosťou a kvalitou. Počas uplynulých 25 rokov sa spoločnosť Miba Sinter Slovakia rozrástla na závod s najväčším počtom zamestnancov v skupine Miba.V posledných rokoch sa spoločnosť Miba Sinter Slovakia stala najväčším závodom Miba na svete. Aké boli najdôležitejšie míľniky v jej histórii? Aké podnikateľské rozhodnutia a činy boli kľúčové pre tento úspech? 

Vladimír Toman: Musím to trochu poopraviť: najväčšia len počtom zamestnancov. Tie ostatné prvenstvá na nás, dúfam, v Sinter Group ešte čakajú! Ak mám spomenúť významné míľniky, určite ich nájdeme viac a všetky majú svoju zložitosť, náročnosť a hlavne motiváciu. Boli to udalosti, ktoré spoločnosť ovplyvnili zvonka: po založení spoločnosti a spustení výroby v r. 1991 resp. 1992 sme hneď v r. 1993 boli konfrontovaní s neistotou na trhu a s veľkými zmenami v bývalom Československu. Po vstupe do EÚ v roku 2004 vznikla v rokoch 2008/09 opäť pomerne komplikovaná hospodárska situácia a približne v rovnakom čase bolo zavedené euro ako nová mena. Pri všetkých týchto témach sme riešili situácie s množstvom výziev. A potom vnútorné míľniky a motivácie spoločnosti. Väčšinou sa spájajú práve s možnosťou rastu – v nových zaujímavých projektoch a hlavne v realizácii nových myšlienok a konceptov. Tak sa nám podarilo rozrásť z pôvodne len jednej výrobnej jednotky na teraz už tri resp. od roku 2016 na štyri „Production Units“. Každá jednotlivá etapa rastu skrývala v sebe veľa zaujímavých myšlienok a riešení. V žiadnom prípade nesmieme zabudnúť na rozhodnutia smerujúce k našej samostatnosti v rôznych oblastiach a procesoch. Napríklad vo vývoji produktov a procesov, v automatizačných opatreniach alebo v logistike. 


Ako by ste charakterizovali MSSK? Má výnimočné silné stránky?

Vladimír Toman: Toto hodnotiť, je vždy trochu náročné. Myslím si však, že v našej spoločnosti sú silnou stránkou naši ľudia, ich chuť a vôľa niečo dosiahnuť, úlohy realizovať do pozitívneho výsledku a úspešného konca. Našťastie, máme veľa ľudí, ktorí nepoznajú slová „nie“ a „nedá sa“!

Anna: MSSK je prosperujúca spoločnosť v krásnom prostredí dolnej Oravy, ktorá už 25 rokov ponúka svojim zamestnancom istou a stabilitu. Za svoj úspech vďačí úsiliu svojich zamestnancov. 


Má Miba osobitné nároky voči svojim zamestnancom, ktoré musia spĺňať okrem kvalifikácie? Čo je na tíme MSSK osobitné?

Vladimír Toman: Určite sa nesnažíme hľadať, požadovať či vytvárať špeciálne požiadavky pre našich zamestnancov. Základom je práca hlavne s mladými ľuďmi, ktorí práve ukončili štúdium na rôznych stupňoch. Snažíme sa pre nich pripraviť podmienky rozvoja v súlade s potrebami spoločnosti. Objaviť v nich kreativitu, talent a ponúknuť im motiváciu, a tým ich správne budúce umiestnenie a uplatnenie. Pritom v žiadnom prípade nevylučujeme možnú motiváciu a skúsenosť starších kolegov. Jednoducho dôležitá je motivačná a pozitívna firemná atmosféra, ktorú chceme spoločne vytvárať.

Anna: Vzdelanie a kvalifikácia sú dôležité. No pri výbere zohráva významnú úlohu aj osobnosť budúceho kolegu alebo budúcej kolegyne. Je dôležité, aby správne „zapadol“ do tímu. Práca u nás je rozmanitá a dynamická. Preto od našich budúcich kolegov a kolegýň očakávame ochotu pracovať na sebe a túžbu rozvíjať sa. Sme Miba rodina. Dobré pracovné vzťahy sú jedným zo základov nášho úspechu.


MSSK je súčasťou medzinárodnej skupiny. Akú úlohu majú slovenské závody v rámci skupiny? Aká je spolupráca s ostatnými závodmi? Je niečo obzvlášť náročné/zaujímavé? 

Vladimír Toman: Hľadanie vlastného miesta v skupine je súčasťou našej budúcnosti a tú sa snažíme nielen nájsť a definovať, ale aj pozitívne riešiť a ovplyvňovať. Naša úloha alebo pozícia sa už dlhšie dosť mení od prijímateľa a spracovateľa ku poskytovateľovi a ku spolupráci. Určite nie je nič čierno-biele a veľmi často potrebujeme radu a riešenie, ale hlavne sme a chceme byť veľmi aktívni. Obzvlášť náročná je komunikácia a vzájomné pochopenie, aby sme sa v riešeniach a v budúcom smerovaní vždy stretli.


Aké možnosti otvárajú pre vašich zamestnancov medzinárodné aktivity spoločnosti Miba?

Anna: Začíname už pri žiakoch v rámci duálneho vzdelávania. Počas štúdia im ponúkame možnosť praktickej stáže v sesterskom závode vo Vorchdorfe v Rakúsku. Šikovným absolventom vysokých škôl ponúkame Miba Global Graduate Program. Naši zamestnanci si vymieňajú skúsenosti s kolegami v Rakúsku, Indii, USA, Brazílii aj Číne.


Čo pre vás znamená „priestor“ pre kariéru a aké s tým máte skúsenosti?

Vladimír Toman: Myslím, že motto „Dajte svojej kariére priestor!“ žijeme u nás denne. Možnosť rozvíjať sa dostáva každý, ibaže sám musí chcieť. Veci má každý vo svojich rukách, my vytvárame len podmienky.

Anna: „Priestor“ je pre mňa možnosť ukázať, čo vo vás je – možnosť vypracovať sa. Miba ponúka svojim zamestnancom priestor pracovať na sebe a rásť. Hľadať nové riešenia, robiť rozhodnutia a byť pripravený niesť následky. Ja sama som pred 11 rokmi začínala ako administrátor zásobovania a dnes som manažérkou rozvoja ľudských zdrojov.