Apply
now!

Pracovníci s praxou

Máte prax a ste pripravení na nové výzvy? Máte záujem o medzinárodnú kariéru? Miba vytvára priestor pre know-how, angažovanosť a nové nápady. Hľadáme odborníkov, špecialistov a manažérov, ktorí chcú spolu s nami v prostredí podporujúcom rodinu niečím pohnúť.

Profesionáli sa nikdy neprestávajú učiť. Celoživotné vzdelávanie je dôležité pre nás v spoločnosti Miba. Aby ste mohli dorásť pre nové výzvy, vybavíme vás potrebnými nástrojmi. Ďalšie vzdelávanie a osobný rozvoj vás budú sprevádzať na každom kroku. V spoločnosti Miba sú profesionáli aj experti, ktorí svoje vedomosti a umenie odovzdávajú ďalej na školeniach a seminároch zamestnancom a zákazníkom.

Antonov priestor

more

Katrinin priestor

more