Teraz sa
prihláste!

Miba Life

Čo nás ako zamestnávateľa robí jedinečnými? Priestor príležitostí. Kto nastúpi k spoločnosti Miba, má osobnú zodpovednosť a podporu, môže na vlastnú zodpovednosť využívať svoje priestory, a tak spoluutvárať spoločnosť Miba. V prostredí automobilového priemyslu povzbudzujeme našich zamestnancov, aby podnikateľsky mysleli a konali, aby prinášali nápady, a tak sa podieľali na pokroku spoločnosti Miba.

 
Responsive image
Unsere Miba

Collaboration & Leadership Principles

Miba's commitment for the Planet

We planted one tree for each employee who participates in our employee survey

Discover our Miba forest
In partnership with Tree-Nation logo
Die Miba Krabbelstube ist Teil unseres umfassenden Mitarbeiterservices und trägt zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei.
Miba Krabbelstube
Viac
Miba Krabbelstube
Jedes Jahr im Sommer bietet die Miba für Kinder von Mitarbeitern eine Sommerbetreuung an.
Miba Ferienbetreuung
Viac
Ferienbetreuung
Loredana Epure, zamestnankyňa výroby Miba Frictec
Tímová práca vo výrobe
Viac
Torsten Endres, Vedúci prevádzky batériových komponentov, tím Miba eMobility
Pracovať, kde iní dovolenkujú
Viac
Rakesh Khandelwal, Managing Director
Z Bombaja do Vorchdorfu
Viac
Regina Pinaucic, Production Unit Leader
Naučiť sa, čo vedia najlepší.
Viac
Vladimír Toman, Slovenská technická univerzita und Anna Michalíková, Technická univerzita vo Zvolene
S podnikateľským konaním a nadšením k úspechu
Viac
Miba Forum
Miba Forum
The Forum is a location for meetings and dialogue, where Miba’s employees can better develop their creative potential. Creating a customer, technology and learning center – that is the idea behind the construction of the Miba Forum in Laakirchen.
Viac