Podnikateľské konanie sa dá naučiť

Marek Barina je jedným z 12 manažérov Miba zo Slovenska, z USA, Číny a Rakúska, ktorých privítal posledný Intake Miba Leadership Academy.

„Tímový duch robí v Mibe nemožné možným.“

Marek začínal svoju kariéru v roku 2006 ako Finance Manager v novozaloženom podniku Miba Steeltec vo Vrábľoch. Náročné časy, veľká akvizícia a zaujímavé zákaznícke projekty sprevádzali Marka v priebehu rokov. Miba Steeltec zásobuje priemysel stavebných strojov, automobilový a letecký priemysel oceľovými lamelami špičkovej kvality. Z prevádzky s 15 zamestnancami v roku 2006 je teraz úspešný podnik, ktorý má 460 zamestnancov. V roku 2012 sa Marek stal zástupcom výkonného riaditeľa a odvtedy zodpovedá za úseky Supply Chain Management, dispozíciu a plánovanie. Od roku 2016 je Marek manažérom závodu Miba Steeltec. Na svojej práci si cení predovšetkým stabilný tím a pozitívnu atmosféru. „Všetci ťaháme za jeden povraz a učíme sa jeden od druhého,“ hovorí s nadšením o svojich kolegoch. Vodcovstvo pre Marka znamená vytvárať pre svojich zamestnancov rámcové podmienky a poskytovať im možnosti ďalšieho rozvoja. Na toto je Miba tým správnym podnikom.  

„Leading People, Leading Business & Leading Oneself“

Riadenie ľudí, riadenie podniku a riadenie seba samého sú hlavné témy Miba Leadership Academy. K svojmu spôsobu riadenia očakáva Marek spätnú väzbu a cenné tipy, ako by mohol zlepšiť svoje riadiace kvality. „Teší sa na výmenu skúseností a názorov s kolegami: „Sú to účastníci MLA z rozličných krajín a divízií. Človek sa zoznámi z rozdielnymi kultúrami, zrastie sa so skupinou a vytvorí sa pritom sieť aj mimo programu.“