Ochrana údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov pre webové sídla spoločnosti Miba

Vážená návštevníčka, vážený návštevník,

 

máme radosť z vášho záujmu o spoločnosť Miba. Ako rodinný podnik preberá Miba zodpovednosť už 90 rokov – ako zamestnávateľ, ako obchodný partner, ako popredný rakúsky podnik. Dodržiavanie príslušných platných zákonov a ostatných externých aj interných predpisov je pre nás súčasťou a základom podnikateľských aktivít a rozhodnutí.

 

Miba preto berie vážne aj tému ochrany údajov. Týmto vyhlásením o ochrane údajov vás informujeme o svojich činnostiach spracovania údajov v súvislosti s vašou návštevou našich webových sídel www.miba.com, lehre.miba.com, jobs.miba.com a krabbelstube.miba.com.

 

Prevádzkovateľ:

Miba AG („Miba“), Dr.-Mitterbauer-Str. 3, 4663 Laakirchen, Rakúsko, je prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „nariadenie“). To znamená, že Miba rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov.

 

Kategórie osobných údajov, účely a právny základ:

Spoločnosť Miba spracúva tieto kategórie údajov alebo ich častí. Upozorňujeme, že sa vás nemusia týkať všetky body uvedeného zoznamu. Ktoré konkrétne údaje sa spracúvajú, závisí predovšetkým od vášho používania našich webových sídel.

 

•          Prístupové údaje pri používaní našich webových sídel

V priebehu vášho používania webových sídel spracúvame tieto údaje:

–     adresa IP a miesto IP;

–     referrer URL (predtým a potom navštívené internetové stránky – traffic channel);

–     počet, dĺžka a časy relácií (vašej komunikácie s webovým sídlom), ako aj jazyk;

–     vyhľadávacie stroje a kľúčové slová, ktoré ste použili, aby ste nás našli;

–     typ webového prehliadača, typ zariadenia, rozlíšenie obrazovky, poskytovateľa internetového pripojenia a operačný systém.

Tieto prístupové údaje (tzv. logfiles) zisťujeme automatizovane pomocou „cookies“ (podrobnosti pozri ďalej).

 

Prístupové údaje, ktoré zisťujeme na našich webových sídlach, sa používajú len na štatistické vyhodnocovanie a v pseudonymizovanom tvare na účely prevádzky, bezpečnosti a optimalizácie webových sídel [ochrana oprávnených záujmov spoločnosti Miba podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia].

 

•         Odpovede na vaše dopyty

Keď sa prostredníctvom elektronického formulára na webovom sídle s nami skontaktujete, budeme údaje, ktoré uvediete (meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, váš dopyt a prípadné dopĺňajúce podklady) ukladať a spracúvať na účely vybavenia vášho dopytu a možných nadväzujúcich otázok. Spracúvanie sa teda uskutočňuje na účely vykonania prípravných a príp. zmluvných opatrení [článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia], ako aj ochrany oprávnených záujmov spoločnosti Miba [článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia].

 

Upozorňujeme, že v tomto prípade, ale aj pri inom nadväzovaní kontaktov s nami (napr. telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu) platí vyhlásenie spoločnosti Miba o ochrane údajov pre zamestnancov obchodných partnerov a záujemcov, ktoré nájdete aj na našom webovom sídle (http://www.miba.com/sk/ochrana-udajov/).

 

•         Kontakt spoločnosti na propagačné účely

Na základe vášho osobitného súhlasu nadviažeme s vami kontakt na propagačné účely – aj e-mailom (napr. prostredníctvom informačného spravodajcu) alebo telefonicky –, aby sme vás informovali o skupine Miba, jej výrobkoch a službách, napísali vám pri príležitosti mimoriadnych udalostí (napr. jubileí, sviatkov ako Vianoce), alebo vás pozvali na podujatia, ktoré by podľa nášho názoru mohli byť pre vás zaujímavé. V tomto prípade sa vaše údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu [článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia].

 

Osobné údaje nám nie ste povinný poskytnúť. Ich neposkytnutie by však v závislosti od kategórie údajov mohlo mať za následok, že by sme nemohli splniť vymenované účely.

 

Využívanie cookies:

Naše webové sídla využívajú tzv. cookies. Pritom ide o krátke textové súbory, ktoré sa prostredníctvom prehliadačov ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Nespôsobujú žiadne poškodenie.

My ich využívame na používateľsky prijateľné vyhotovenie ponuky a na pochopenie spôsobu, akým sa využívajú naše webové sídla. Niektoré cookies zostanú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich nevymažete. Umožňujú nám pri vašej ďalšej návšteve rozpoznať váš webový prehliadač.

 

Ak to nechcete, môžete si prehliadač nastaviť tak, aby vás o použití cookies informoval, a vy budete ich použitie povoľovať len v konkrétnom prípade. Cookies, ktoré sú uložené vo vašom počítači, môžete kedykoľvek vymazať. Postup sa líši v závislosti od prehliadača. V prípade potreby pozrite v návode na používanie prehliadača („Pomocník“ v ponuke prehliadača). V prípade vypnutia cookies môže byť funkčnosť našich webových sídel obmedzená.

 

Správca značiek Google:

Tieto webové sídla využívajú správcu značiek Google (Google tag manager), ktorý umožňuje ukladať fragmenty kódu (code snippets), napr. sledovacie kódy alebo konverzné pixle na webových sídlach a v mobilných aplikáciách bez toho, aby zasiahol do zdrojového kódu. Pritom sa nastavujú tieto značky:

•    klik na tlačidlo prihlásenia uchádzača;

•    kontakt s Global Graduate Programom prostredníctvom e-mailu;

•    použitie vyhľadávacej schránky;

•    eRecruiter Tracking (sledovanie elektronického náboru);

•    návšteva stránok.

 

Facebook Pixel:

Komunikačné nástroje sociálnej siete spoločnosti Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, najmä Custom Audiences a Website Custom Audiences, používame na základe vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. V podstate sa pritom z vašich používateľských údajov vytvorí nevratný kontrolný súčet (hodnota hash), ktorý sa nevzťahuje na konkrétnu osobu a ktorý možno odoslať Facebooku na analytické a marketingové účely. Pri produkte Website Custom Audiences sa používa súbor cookie Facebooku. Komunikačné nástroje nám pomáhajú merať účinnosť reklamy a pochopiť, aké činnosti vykonávajú používatelia na našej webovej stránke. Údaje sa využívajú najmä na zabezpečenie, aby sa reklamné inzeráty zobrazovali správnym osobám. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovaných údajov, ako aj o ďalšom spoločnom spracúvaní a využívaní údajov sieťou Facebook a vašich možnostiach nastavenia na ochranu svojho súkromia sú uvedené v smerniciach Facebooku o ochrane údajov, ktoré nájdete o. i. na www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ a www.facebook.com/privacy/explanation .

 

simpli.fi Web Beacons:

Tieto webové sídla využívajú retargeting pixel (presmerovací pixel) platformy simpli-fi. Pomocou neho sa reklamný inzerát prihlasuje na cieľové stránky (landing pages) a používateľ sa kliknutím naň napokon dostane na naše webové sídla. V súvislosti s cieľovou stránkou a nadväzujúcim správaním používateľa na webovom sídle sa sledujú tieto činnosti: impressions; clicks; actions; CTR; CPM; CPC; CPA; geo-fence reporting; keyword reporting; demographics; device reporting; domain reporting.

 

Google Analytics:

Tieto webové sídla využívajú nástroje Google Analytics, analytickej služby spoločnosti Google LCC. Tieto nástroje využívajú cookies, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analyzovať, ako používate webové sídla.

 

Ďalšie informácie o tom, ako Google Analytics zaobchádzajú s používateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google na: support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

Informácie v súbore cookie o tom, ako ste používali tieto webové sídla (vrátane vašej adresy IP) sa spravidla odosielajú serveru Google v USA, v ktorom sa uložia. Primeraná úroveň ochrany je zabezpečená tým, že spoločnosť Google je certifikovaná v rámci štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

 

Na tomto webovom sídle máme zapnutú funkciu anonymizácie IP v službe Analytics. Google tak vopred skracuje vašu adresu IP v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohovoru o Európskom hospodárskom priestore. Úplná adresa IP sa prenáša na server Google v USA a skracuje sa na ňom len vo výnimočných prípadoch.

Google bude tieto informácie používať na vyhodnotenie vášho spôsobu využívania webových sídel, zostavovanie správ o aktivitách na webových sídlach pre prevádzkovateľov týchto webových sídel a na ďalšie využívanie webových sídel a poskytovanie služieb spojených s používaním internetu. Google bude tieto informácie prípadne poskytovať tretím stranám, pokiaľ to stanovuje zákon alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje v zastúpení spoločnosti Google.

Ukladaniu cookies môžete zabrániť aj príslušným nastavením svojho webového prehliadača. Zaznamenávanie údajov, ktoré produkujú cookies a ktoré sa týkajú vášho používania webových sídel, pre Google, ako aj spracúvanie týchto údajov spoločnosťou Google môžete zamedziť tak, že si stiahnete a do prehliadača nainštalujete doplnok k webovému prehliadaču (add-on) z tejto webovej stránky: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Upozorňujeme však, že v takom prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie týchto webových sídel v plnom rozsahu. Využívaním týchto webových sídel udeľujete spoločnosti Google súhlas so spracúvaním údajov zaznamenaných o vás vyššie opísaným spôsobom na tamže uvedené účely.

 

Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na: www.google.com/analytics/terms/us.html resp. policies.google.com.

 

Doplnky k sociálnym sieťam:

Naše webové sídla používajú na prepojenie so sociálnymi sieťami doplnky (social plugins):

 

•         Používanie doplnkov facebooku (tlačidlo „Like“)

Na našich webových sídlach sú integrované doplnky k sociálnej sieti Facebook, South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Doplnky na našom webovom sídle rozpoznáte podľa loga Facebooku (biele písmeno „f“ na modrom podklade) alebo slov „Like“, „Páči sa mi to“ či symbolu „palec hore“. Prehľad doplnkov k Facebooku nájdete tu: developers.facebook.com/docs/plugins.

 

Keď navštívite naše webové sídla, prostredníctvom doplnku sa vytvorí priame prepojenie medzi vaším prehliadačom a serverom facebooku. Facebook tak dostane informáciu, že ste z vašej adresy IP navštívili naše webové sídla. Keď ste na Facebooku prihlásený na svojom účte a kliknete na tlačidlo „Like“, môžete obsahy našich webových sídel prepojiť so svojim facebookovým profilom. Facebook tak môže návštevu našich webových sídel priradiť k vášmu používateľskému účtu. Upozorňujeme, že my nedostaneme žiadne informácie o obsahu ani o použití údajov spoločnosťou Facebook. Ďalšie informácie na túto tému nájdete v zásadách používania údajov Facebooku na: www.facebook.com/policy.php.

 

Ak si neprajete, aby mohol Facebook priradiť návštevu našich stránok k vášmu facebookovému používateľskému účtu, odhláste sa pred prihlásením na našich webových sídlach z používateľského účtu na Facebooku.

 

•         Používanie siete Twitter

Na našich webových sídlach sa používajú doplnky mikroblogovacej služby Twitter, ktorú poskytuje spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Doplnky sú označené logom Twittera, napríklad vo forme modrého vtáčika služby Twitter. Prehľad o doplnkoch k Twitteru a ich vzhľade nájdete tu: dev.twitter.com/web/tweet-button.

 

Keď navštívite jedno z našich webových sídel, ktoré obsahuje takýto doplnok, váš prehliadač vytvorí priame prepojenie k serverom Twittera. Obsah doplnku sprostredkuje Twitter priamo do vášho prehliadača a spojí ho so stránkou. Prostredníctvom tohto spojenia dostane Twitter informáciu, že váš prehliadač otvoril príslušnú stránku našej webovej prezentácie, a to aj vtedy, keď na Twitteri nemáte profil alebo nie ste na Twitteri prihlásený. Túto informáciu (vrátane vašej adresy IP) váš prehliadač priamo oznámi serveru Twittera v USA a uloží v ňom. Ak ste na Twitteri prihlásený, Twitter môže vašu návštevu nášho webového sídla priamo priradiť k vášmu účtu na Twitteri. Keď komunikujete s doplnkom, napríklad keď stlačíte tlačidlo „Tweet“, príslušná informácia sa takisto oznamuje serveru Twittera a uloží sa v ňom. Tieto informácie sa okrem toho zverejnia na vašom účte na Twitteri a tam sa zobrazia vašim kontaktom.

 

O účele a rozsahu zisťovania údajov, ich ďalšom spracúvaní a používaní sieťou Twitter, ako aj o vašich právach a možnostiach nastavenia na ochranu súkromia sa môžete dočítať (v angličtine) v upozorneniach Twittera o ochrane údajov na: twitter.com/en/privacy.

 

Ak nechcete, aby Twitter údaje zhromaždené o našej prezentácii na webe priamo priraďoval k vášmu účtu, musíte sa pred návštevou nášho webového sídla z Twittera odhlásiť. Načítavaniu doplnkov Twittera môžete aj úplne zabrániť pomocou doplnkov (add-on) pre svoj webový prehliadač, napr. doplnkom na blokovanie skriptov „NoScript“ (http://noscript.net/).

 

•         Používanie WeChat

Na našich webových sídlach používame doplnky na prihlasovanie do sociálnej siete WeChat, spoločnosti Tencent International Service Europe B.V., 26th floor of Amstelplein 54, 1096 BC Amsterdam, Holandsko. Doplnok WeChat rozpoznáte podľa dlaždice, na ktorej je dvojica čiastočne sa prekrývajúcich „bublín s textom“. Keď komunikujete s doplnkom (prihlásením sa alebo prostredníctvom funkcie zdieľania), vytvorí sa priame spojenie so servermi siete WeChat. Obsah doplnku sprostredkuje WeChat priamo do vášho prehliadača a spojí ho s webovým sídlom. Prostredníctvom tohto spojenia dostane WeChat informáciu, že ste otvorili príslušnú stránku našej internetovej prezentácie. Ak ste prihlásený do siete WeChat, WeChat môže túto návštevu priradiť k vášmu účtu siete WeChat. My nedostávame informácie o osobných údajoch, ktoré spracúva sieť WeChat. Podrobnosti o zbere údajov nájdete tu: www.wechat.com/en/privacy_policy.html.

 

•         Používanie LinkedIn

Na našich webových sídlach používame doplnky sociálnej siete LinkedIn Ireland Unlimited Company („LinkedIn“). Doplnky sú označené dlaždicou s písmenami „IN“. Pri otvorení stránky na našom webovom sídle, ktoré obsahuje takýto doplnok, sa vytvorí zodpovedajúce spojenie so sieťou LinkedIn.

Sieť tak dostane informáciu o tom, ktoré webové sídlo ste práve navštívili a spracúva tak aj vašu adresu IP. Keď manipulujete tlačidlom LinkedIn a ste prihlásený na svojom účte LinkedIn, môžete zdieľať obsah našich webových stránok na svojom profile LinkedIn. LinkedIn tak môže návštevu nášho webového sídla a akciu priradiť k vášmu používateľskému účtu.

My nedostávame informácie o osobných údajoch, ktoré spracúva sieť LinkedIn. Podrobnosti o zbere údajov v sieti LinkedIn nájdete tu: www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

•         Používanie Google+

Na našich webových sídlach sú integrované doplnky sociálnej siete Google+, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Doplnky možno rozpoznať napríklad na tlačidlách so značkou „+1“ na bielom alebo farebnom podklade. Prehľad o doplnkoch ku Google+ a ich vzhľade nájdete (v angličtine) tu: developers.google.com/+/web/.

 

Keď otvoríte stránku na niektorom z našich webových sídel, ktoré obsahuje takýto doplnok, váš prehliadač vytvorí priame prepojenie k serverom Google. Obsah doplnku sprostredkuje Google priamo do vášho prehliadača a spojí ho s webovým sídlom. Prostredníctvom tohto spojenia dostane Google informáciu, že váš prehliadač otvoril príslušnú stránku našej webovej prezentácie, a to aj vtedy, keď na Google+ nemáte profil alebo nie ste na Google+ prihlásený. Túto informáciu (vrátane vašej adresy IP) váš prehliadač priamo oznámi serveru Google v USA a uloží v ňom.

 

Ak ste na Google+ prihlásený, Google môže vašu návštevu nášho webového sídla priamo priradiť k vášmu účtu na Google+. Keď komunikujete s doplnkom, napríklad keď stlačíte tlačidlo „+1“, príslušná informácia sa takisto oznamuje serveru Google a uloží sa v ňom. Tieto informácie sa okrem toho zverejnia na vašom účte na Google+ a tam sa zobrazia vašim kontaktom.

 

O účele a rozsahu zisťovania údajov, ich ďalšom spracúvaní a používaní spoločnosťou Google, ako aj o vašich právach a možnostiach nastavenia na ochranu súkromia sa môžete dočítať v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google na: www.google.sk/policies/privacy/.

 

•         Videá YouTube

Na našich webových sídlach máme uložené aj prepojenie na videá Youtube, ktoré si možno prehrávať priamo na našich webových sídlach. Tieto videá sú prepojené tak, že sa na YouTube neprenášajú žiadne osobné údaje o vás ako používateľovi, keď si videá neprehrávate.

 

Keď si videá prehrávate, cookies YouTube sa uložia vo vašom počítači a údaje sa odosielajú spoločnosti Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ako prevádzkovateľovi YouTube. Pri prehrávaní videí uložených na YouTube sa spoločnosti Google, Inc. prenášajú tieto osobné údaje: adresa IP a ID cookie, konkrétna adresa otvorenej stránky na našom webovom sídle, nastavený jazyk prehliadača, systémový dátum a čas relácie, ako aj označenie vášho webového prehliadača. Tieto údaje sa odosielajú nezávisle od toho, či ste sa na Google zaregistrovali alebo prihlásili. Keď ste prihlásený, tieto údaje s priradia priamo k vášmu účtu.

 

Ak nechcete, aby sa údaje priraďovali k vášmu profilu, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. YouTube resp. spoločnosť Google ukladá tieto údaje ako používateľské profily a využíva ich na účely reklamy, prieskumov trhu a/alebo podľa potreby na úpravy svojich webových sídel. Takéto vyhodnocovanie (aj vrátane údajov o neprihlásených používateľoch) sa uskutočňuje najmä na tvorbu reklamy zodpovedajúcej aktuálnej potrebe a na informovanie iných používateľov o vašej aktivite na našich webových sídlach. Proti vytváraniu takýchto používateľských profilov máte právo namietať, pričom sa musíte obrátiť na spoločnosť Google, Inc. ako prevádzkovateľa YouTube. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania údajov a ich spracúvania spoločnosťou Google, Inc. sú k dispozícii na adrese www.google.sk/intl/sk/policies/privacy/. My osobné údaje zistené pri otvorení alebo prehrávaní videí YouTube nespracúvame.

 

•         Pinterest

Na našich webových sídlach používame doplnky sociálnej siete pinterest.com, ktorá je službou spoločnosti Pinterest, Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Doplnky sú označené logom Pinterestu napr. „P“ v tvare podobnom znaku „@“ a alternatívne tlačidlom „Uložiť“ s nápisom na červenom embléme alebo obdĺžniku. Prehľad doplnkov k Pinterestu nájdete tu: developers.pinterest.com/docs/widgets/save/.

 

Prepojením doplnku na našu stránku sa budú Pinterestu prenášať tieto osobné údaje: adresa IP a ID relácie, používaný operačný systém a štatistické informácie, ako aj označenie vášho webového prehliadača. Prenos údajov sa uskutočňuje nezávisle od toho, či máte na Pintereste používateľský účet, prostredníctvom ktorého ste sa prihlásili.

 

Keď ste prihlásený, tieto údaje sa priradia priamo k vášmu účtu. Ak nechcete, aby sa údaje priraďovali k vášmu profilu, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Cookies na začatie a ovládanie online reklám na základe používania môžete vypnúť na www.youronlinechoices.com.

 

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania údajov a ich spracúvania spoločnosťou Google, Inc. sú k dispozícii na adrese policy.pinterest.com/sk/privacy-policy. Vaše osobné údaje nespracúvame.

 

Zdroje:

Spracúvané osobné údaje pochádzajú priamo od vás a zo zariadení, ktoré používate pri využívaní našich webových sídel.

 

Príjemcovia:

Prístupové údaje zistené pri využívaní našich webových sídel neposkytujeme tretím stranám, pokiaľ to nie je potrebné na splnenie našich povinností stanovených zákonom alebo orgánmi verejnej správy, alebo na uplatnenie, vykonanie alebo obhajobu našich oprávnených nárokov. Ich príjemcami môžu byť orgány verejnej správy, úrady, iné inštitúcie a súdy.

 

V prípade, že bude potrebné spracúvať údaje o kontakte s vami, postúpime vaše údaje podnikom prepojeným so spoločnosťou Miba AG. Prehľad závodov spoločnosti Miba vrátane kontaktných údajov nájdete na našom webovom sídle: www.miba.com/en/company/global-sites/.

 

Údaje, ktoré s vaším súhlasom používame na účely reklamy pri nadväzovaní kontaktu s vami, budú postúpené ďalej, len ak ste s tým súhlasili.

 

Pokiaľ je to potrebné na splnenie účelov spracúvania, osobné údaje sa poskytujú aj sprostredkovateľovi (napr. poskytovateľovi služieb IT). Pritom môže ísť o tretie strany, ale aj iné podniky skupiny Miba.

 

Doba uchovávania:

Osobné údaje sa uchovávajú len dovtedy, kým je to na splnenie uvedených účelov potrebné, pokiaľ plynú zákonom stanovené lehoty uchovávania a pokiaľ je možné (v rámci uplatniteľných zákonom stanovených lehôt premlčania) uplatňovať právne nároky spoločnosti Miba alebo voči spoločnosti Miba.

 

Vaše práva:

Zásadne vám prislúchajú práva na prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a prenosnosť osobných údajov, ako aj právo namietať proti ich spracúvaniu. Majte však pritom na zreteli, že spoločnosť Miba možno nebude vždy povinná vyhovieť žiadosti o vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo prenosnosť údajov, alebo námietke proti ich spracúvaniu. V konkrétnom prípade to treba posudzovať na základe zákonných povinností spoločnosti Miba a prípadných platných výnimiek. Keď sa vaše údaje spracúvajú (aj) na nadviazanie kontaktu v súvislosti s reklamou, môžete spracúvanie údajov na účely priameho marketingu kedykoľvek odmietnuť. Ak sa údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania údajov na základe súhlasu, ktoré sa uskutočnilo do jeho odvolania.

 

Ak sa podľa vášho názoru spracúvaním vašich osobných údajov porušuje právo na ochranu údajov alebo sa váš nárok na ochranu údajov porušuje iným spôsobom, obráťte sa na svoju kontaktnú osobu v spoločnosti Miba alebo na tím Miba Data Protection Compliance (compliance@miba.com), aby sme mohli zabezpečiť nápravu. Máte však tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov. Dozorným orgánom na ochranu údajov príslušným pre nás je rakúsky úrad pre ochranu údajov (Österreichische Datenschutzbehörde).

 

Ďalšie informácie:

Domnievame sa, že týmto vyhlásením o ochrane údajov sme objasnili, na aké účely spoločnosť Miba spracúva vaše osobné údaje. Ak máte ešte otázky týkajúce sa ochrany údajov alebo chcete uplatniť uvedené práva, obráťte sa na tím Miba Data Protection Compliance (compliance@miba.com).

 

Z dôvodov hospodárnosti a ľahšej čitateľnosti textu sa v tomto vyhlásení o ochrane údajov používa len mužský rod. Výslovne však upozorňujeme, že formulácie, ktoré sa týkajú osoby, sa zásadne rovnako vzťahujú na ženy i mužov.

 

Toto vyhlásenie o ochrane údajov, ktoré sa týka webových sídel spoločnosti Miba, možno kedykoľvek upraviť podľa aktuálnych okolností.

 

 

Miba, september 2018