Naučiť sa, čo vedia najlepší.

Regina Pinaucic
Production Unit Leader, Miba Sinter Austria
Štúdium: Produktový manažment, Odborná vysoká škola v Steyri

„V Mibe človeka podporujú a každý má stále možnosť ďalšieho zdokonaľovania.“

Regina začala svoju kariéru v Mibe už počas štúdia. Po prvých skúsenostiach z prázdninovej brigády v závode Miba Gleitlager v Laakirchene absolvuje šesťmesačnú odbornú prax v Miba Sinter Austria vo Vorchdorfe. V nasledujúcom semestri začína pracovať na diplomovej práci, ktorú kombinuje s 20-hodinovým úväzkom v závode Miba Sinter Austria. Po dokončení štúdia sa stáva plánovačkou výroby. „Podstatné je, čo najlepšie zásobovať zákazníka,“ vysvetľuje oblasť svojich úloh Regina. O tri roky neskôr, po reštrukturalizácii organizácie, prevezme zodpovednosť za dve výrobné oddelenia a 40 zamestnancov. Aby čo najlepšie dokázala zvládnuť nové výzvy, zúčastňuje sa na odbornej príprave STEPS pre manažérov Miba, kde sa pripravuje na svoju novú funkciu manažérky.

„Osobitne si cením rodinnú kultúru a úžasnú spoluprácu.“

Po roku na materskej sa Regina vracia do práce na čiastočný úväzok a v rámci iniciatívy lean preberá projekt reorganizácie. „Pracovný čas si môžem voľne rozdeliť. Táto pružnosť mi veľmi pomáha optimálne zladiť rodinný a pracovný život,“ rozpráva o opätovnom nástupe do zamestnania. Po dohovore s rodinou sa Regina o rok neskôr rozhoduje pracovať na plný úväzok a prevziať ako prvá žena funkciu Production Unit Leader výrobnej jednotky s 85 zamestnancami. Do rozsahu jej pôsobnosti patrí zodpovednosť za rozpočet a náklady, plánovanie zdrojov, ako aj koordinačné činnosti v každodennej práci. „Ciele, ku ktorým by sme mali smerovať, sú vytýčené. Ja zodpovedám za to, ako, kde a ktoré zdroje sa na to využijú,“ opisuje svoj priestor Regina.

„Nedá sa neexistuje!“

Regina o svojom hesle: „Pri nových projektoch som vždy medzi prvými, čo chcú spolupracovať. Považujem za dôležité, aby sa človek pritom pozrel aj „za okraj svojho taniera“ a chcel nájsť riešenia.“